Wat een gezellige mooie opkomst afgelopen zaterdag 16 november, er is een bestuurswisseling geweest en de nieuwe bestuur heeft zicht voorgesteld en benoemd, het afgelopen jaar 2018 tot 2019 passeerde de review, hoogtepunt daarvan was de terugkomst naar ons dorp WAAI, WAAI Panggil Pulang in de cember 2018 en de nieuwe kerk Damai werdt geopend eindelijk na bijna 20 jaar, nog geen jaar en ons dorp wordt verrast met een hevige aardbeving op 26 september 2019, dorp WAAI wordt zwaar geraakt en beschadigd ook zo de kerk Damai, onze mensen zijn gevlucht en wonen voorlopig boven verspreid over de berg Salahutu, maar er zijn ook mooie dingen en daar moeten wij verder opbouwen en koesteren, de banden aangehaald met Tiga Serangkai, SUWAKA, en er komt een feest in 2020, waar? Houdt de website en social media en uw brievenbus in de gaten! Statuten en Huishoudelijke reglementen van Kumpulan PAWI worden vastgesteld bij een notaris, is enorm veel werk geweest met hulp van ons werkgroep onder leiding van Ron Habiboe, banden met IAAW zijn weer aangehaald, er moet en zal samengewerkt worden, helaas zijn er leden heengegaan, maar ook weer trots dat er weer nieuwe leden hebben aangemeldt,

Bestuur bedankt in het bijzonder, Tina Sitanala-Pattimukaij, Mathijs Pattipeilohy voor hun informatieve bijdrage van deze dag, ivm de aardbeving van 26 september

Het was een bijzondere jaar 2018-2019, mocht u nog wat willen vragen maakt niet uit wat, mail dan naar p.a.wi@hotmail.com