nieuwsbrief-8-10-2019.pdf

HELP ONS DORP WAAI

EXTRA NIEUWSBRIEF OMTRENT DE AARDBEVING OP AMBON

I.v.m. met de situatie op WAAI, SULI EN KAIBOBO wordt er op 13 oktober 2019 een gezamenlijke kerkdienst gehouden, georganiseerd door Tiga Serangkai.

De dienst begint om 17:00 uur in de Molukse kerk “Bethaniё”, Van Limburg Stirumstraat, te Lunteren en wordt geleid door ds. Mozes Tahitu

Zaal open vanaf 16:00 uur

Na de kerkdienst is er gelegenheid om samen te zijn en gedachten te wisselen en te praten over de situatie in de Molukse stichting “Ama Upu”, naast de kerk, van 18:00 – 20:00 uur.

IN DE KERK KOMT EEN DOOS VOOR VRIJWILLIGE BIJDRAGE EN EEN COLLECTE

JE BENT VAN HARTE WELKOM, GEEFT DOOR AAN WAAINEZEN SULINEZEN EN KAIBOBONEZEN IN NL

26 September 2019

Ambon is donderdag opgeschrikt door een zeebeving met de kracht van 6.8 op de Schaal van Richter. Er zijn geen meldingen over schade of slachtoffers. Wel gingen mensen even de straat op. Dat melden verschillende Indonesische media. De beving was vooral te voelen in de stad. Niet iedereen op het Molukse eiland was zich ervan bewust dat er een beving plaats vond. Volgens onze bronnen hebben er ook veel mensen niets gemerkt. De zeebeving deed zich voor rond 15:30 uur lokale AMQ-tijd. Het geofysisch station op Ambon laat weten dat er geen gevaar is voor een tsunami.

Ons dorp waai is opgeschrikt door een zware aardbeving, schaal 6.8 op de schaal van richter en da’s fors, onze mensen hebben het zwaar te verduren, het dorp is verlaten en iedereen is gevlucht naar de bergen, de meesten bivakkeren aan de voet van de berg salahutu, het zijn extreem slechte omstandigheden voor onze mensen, kou en regen, en voedsel tekort: warme kleding en medicijnen, schoon water zijn erg belangrijk, dus levensbehoeftes is van groot belang!

Voorkant van de nieuwe kerk Damai, beschadigd door de aardbeving, binnenin de kerk is er ook schade, hoeveelheid schade is nog onbekend, Waainezen gaan terug naar het verlaten dorp om het benodigde te halen of naar hun werk en keren weer terug naar de hutan op de berg, kaki gunung Salahutu, terugkomst naar hun huizen is onbekend en onzeker, *drie doden en tientallen gewonden, dorp is verlaten, noodhulp is geboden en gekomen, eerste levensbehoeftes die nodig zijn, zondags wordt een kerkdienst gehouden op de berg, en elke dag bidt men voor hun terugkomst, in NL moeten wij dat ook blijven doen, PRAY for WAAI

Algemene Ledenvergadering, met o.a. agendapunt Bestuursverkiezing 16 november 2019 Stichting U.M.A.M, Meerkoetstraat 81

2922 GM te Krimpen ad IJssel

Adres: Stichting Ama Upu

Van der Duyn van Maasdamstraat 16, 6741 WP Lunteren

PAWI voorzitter en I.A.A.W. voorzitter hebben regelmatig overleg over de situatie op WAAI,

Samen worden informaties omtrent de aardbeving en hulp voor WAAI met elkaar gedeeld en eventueel doorgegeven o.a. via

*

Facebook of via www.iaaw.info

Anak anak Muda I.A.A.W. is opgericht om hulp te bieden en is een donatie actie gestart via facebook, de donatie loopt voorspoedig. IAAW heeft een bedrag storten gezamenlijke met de bijdrage van de doneer actie naar hun team I.A.A.W. in WAAI, voor o.a. pampers, medicijnen, tenten/zeilen/slaapmatten/melk poeder etc..

ANAK ANAK MUDA WAAI DI BELANDA

Help onze families uit Waai! Ze verblijven sinds de aardbeving van 26 september en de daaropvolgende bevingen nog steeds in het Salahutu gebergte in een tentenkamp. I.v.m. de dreiging van een tsunami kan men nog niet terug naar het dorp, waar veel woningen, scholen, kerken zijn beschadigd (zie foto’s). Voor de eerste levensbehoefte is dringend hulp nodig zoals water, rijst, mie, groente, suiker, olie en eventueel dekens om warm te blijven. De hulp komt vanuit Ambon traag op gang en we willen als jongerengroep Anak anak muda

Waai di Belanda graag helpen! Via stichting I.A.A.W. kan directe ondersteuning worden gerealiseerd. Bij voorbaat heel veel dank voor ieders medewerking.

Namens jongerengroep Anak anak muda Waai di Belanda:

Kevin Manuputtij , Rigine Bakarbessy, Jeffrey Sipahelut , Noes Warringa , Ulis Palijama , Esther Tahitu , Lea Tahitu

HULP VANUIT BASARNAS, BAPA RADJA ZAKARIAS BAKARBESSY

MEDICIJNEN HULP VOOR ONZE MENSEN, AAN DE VOET VAN DE BERG SALAHUTU

Noodhulp is in volle gang gezet, alleen het is nog steeds niet genoeg, we weten niet wanneer zij terug kunnen keren naar hun huizen, terug naar het dorp,

Noodhulp pakketten zijn o.a medicijnen, bami soep/ voedsel, dekens, tenten, water, Hulp komt uit diverse instanties/ families/ projecten etc uit NL en Maluku

Wilt u HELPEN in welke vorm dan ook, laat het dan weten via secretariaat PAWI

Of doneer een bedrag aan de AKTIE”

https://www.doneeractie.nl/bale-muka-lihat-negeri-waai-help-ons-dorp-waai/- 38371?fbclid=IwAR26cvU3aajflRqdKykeqnr0Sbmyk1fsc_qne8x5e6Tzlk0IU5Wh0rO-qIQ

linkje van de aktie”kopieeren in uw internet browser”