Malam Penghiburan,

Donderdag 3 Januari in Molukse Kerk Bovensmilde: 20:00 uur!

Vrijdag 4 Januari, begraven!

Noes Titapasanea is overleden! Oud bestuurslid penningmeester van PAWI,

Voordat de inwijding van de kerk begon! Dennis en ik en mijn broer Ferrie hebben de familie bijgestaan enz. Hij ligt nu opgebaard in Waai rumah tua Titapasanea!

Nader informatie volgt!!!!!!