Na een intense verzorging door velen is, thuis in haar eigen ongeving, in alle rust van ons heengegaan, onze lieve en zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder

MARIA DE LIMA – RESIONA

De uitvaartdienst zal worden gehouden op dinsdag 13 november om 11.00 uur in de Goede Herder Kerk, Middenweg 14 te Hoogeveen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Hoogeveen, ingang Zuiderweg.

Vanaf 10.00 uur is er gelegenheid tot condoleren in de eerder genoemde kerk.