Algemene ledenvergadering 2016

Zaterdag 19 November 2016
Tijd 11.00-16.00 uur (inloop vanaf 10.30)
Adres Stichting Pelabuhan te Vught-Lunetten
Tijdens deze vergadering hebben we een nieuwe bestuurslid er bij gekregen, mevr. J(Jenny) Matahelumual zij zal ondersteuning geven waar nodig is. Wij heten haar van harte welkom, namens het bestuur!

**Voor de viering volgend jaar 13 mei 2017, is er een werkgroep samengesteld die bestaat uit zes personen, hebben jullie nog ideen of suggesties dan graag mailen naar p.a.wi@hotmail.com