Overleden Februari 2016 (geen lid)
+ 27 februari 2016

Opa /Oom Anis Sipahelut, uit Culemborg

a.s Woensdag 2 maart malam pengiburan gereja di Leerdam
Donderdag uitvaart di Leerdam
Opgebaard bij oom Mingus Thuis