Een groot verlies en verdriet is een Erelid van de eerste lichting ouderen van Waainese afkomst heengegaan, Mama Palang een sterke vrouw met Charisma haar betrokkenheid ook bij PAWI- vergaderingen, zolang zij kon dan was zij aanwezig en het liefst vooraan, niet praten maar doen, daden zoals velen dat hebben gezien vooral in de bijzondere moeilijke (oorlogs) tijden voor het dorp Waai, tijdens Kerusuhan periode, Selaku Sombar, Orang Tua zullen wij u enorm missen!

Voorgoed uit ons midden, maar nooit uit ons Hart

OVERLIJDENSBERICHT/KABAR DUKA

Namens de familie Matahelumual-De Lima maken wij u bekend, dat afgelopen Maandag 26 september 2016, is overleden om 18.30 u. onze geliefde, dierbare moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, tante, ouderlinge, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, in de leeftijd van 96 jaar,

FRANCINA MATAHELUMUAL-DE LIMA
Geboren op 25 september 1920
Te Waai, Ambon, Maluku

Zij ligt opgebaard bij het rouwcentrum Monuta,
Aalberseplein 1, 2805 EG Gouda

Rouwbezoek kan vanaf
woensdag 28 september en
donderdag 29 september
van 14.00 uur tot 16.30 uur en
van 18.00 uur tot 21.00 uur.

De Troostdienst vindt plaats op
Vrijdag 30 september om 20.00 uur in de Molukse Kerk aan de Prinses Marijkestraat te Moordrecht.

De uitvaartdienst is op Zaterdag 1 oktober om 10.00 uur in bovengenoemde kerk.

Zij heeft haar verjaardag 25 september (96 jaar) nog mogen meemaken….

Moge God ons bemoedigen en sterken en troosten,

Fam. Matahelumual-De Lima